Menu

Statystyka

Odsłon : 1530468
Strona główna Zamówienia publiczne
Zamówienia do 14.07.2014 r.

Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych po modernizacji instalacji w Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Prusa 1 w Czarnej Białostockiej

Email Drukuj PDF
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznych (zasilania, oświetlenia, gniazd wtykowych i połączeń wyrównawczych) oraz instalacji niskoprądowych dedykowanych dla trzech sal lekcyjnych (II piętra Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. B. Prusa 1 w Czarnej Białostockiej – nr sal dydaktycznych z rzutu dokumentacji projektowej – 3.9, 3.15, 3.16) wraz z wykonaniem prac budowlanych po wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznych.
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-06-09 11:01:09
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-06-09 13:11:38
Odsłon: 614
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Poniedziałek, 30 Czerwiec 2014 11:11
 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Białostocka w 2014 roku

Email Drukuj PDF
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Białostocka w 2014 roku obejmujące:
  1. rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w ilości 6,41 Mg,
  2. odbiór, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo cementowych z terenu posesji w ilości
   46,17 Mg,
  3. łączna powierzchnia płyt azbestowo-cementowych wynosi 3.848 m2,
  4. zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach dofinansowania przez WFOŚiGW
   w Białymstoku i NFOŚiGW przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest realizowanych w 2014 roku
   ” przyjęto, że 1 m2 płyty azbestowo – cementowej waży średnio 0,0135 Mg (13,5 kg).
 2. Szczegółowy wykaz nieruchomości, na których przewidziane zostały prace związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (informacja o wyborze oferty -azbest.pdf)informacja o wyborze oferty -azbest.pdf 528 Kb
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-06-04 13:52:42
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-06-04 15:55:43
Odsłon: 382
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Wtorek, 24 Czerwiec 2014 09:03
 

Budowa ulic Sosnowej, Tartacznej oraz przebudowa łącznika od ulicy Sportowej do ulicy Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

Email Drukuj PDF

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulic w Czarnej Białostockiej:

argaiv1164

część I: budowa ulicy Sosnowej w Czarnej Białostockiej,

część II: budowa ulicy Tartacznej w Czarnej Białostockiej,

część III: przebudowa łącznika od ulicy Sportowej do ulicy Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej.

2. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem zawierają stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji:

1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),

4) przedmiar robót (który należy traktować jako materiał pomocniczy),

w przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-06-03 08:34:41
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-06-03 10:48:08
Odsłon: 400
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Czwartek, 17 Lipiec 2014 08:02
 

Modernizacja dachu i zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Torowej 9 w Czarnej Białostockiej

Email Drukuj PDF
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji dachu i zakończeniu termomodernizacji budynku przy ul. Torowej 9 w Czarnej Białostockiej.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Informacja o wyborze oferty (Torowa 9).pdf)Informacja o wyborze oferty (Torowa 9).pdf 733 Kb
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-05-23 19:03:07
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-05-23 21:09:46
Odsłon: 393
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Środa, 18 Czerwiec 2014 12:00
 

Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych po modernizacji instalacji w Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Prusa 1 w Czarnej Białostockiej

Email Drukuj PDF
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznych (zasilania, oświetlenia, gniazd wtykowych i połączeń wyrównawczych) oraz instalacji niskoprądowych dedykowanych dla trzech sal lekcyjnych (II piętra Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. B. Prusa 1 w Czarnej Białostockiej – nr sal dydaktycznych z rzutu dokumentacji projektowej – 3.9, 3.15, 3.16) wraz z wykonaniem prac budowlanych po wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznych.
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-05-23 18:52:39
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-05-23 21:02:55
Odsłon: 340
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Poniedziałek, 09 Czerwiec 2014 10:20
 

Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VI

Email Drukuj PDF
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VI - Wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek budynku oraz stropów i ścianek działowych GK poddasza wraz z dostawą, montażem grzejników i regulacją instalacji centralnego ogrzewania
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-04-28 11:11:51
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-04-28 13:17:23
Odsłon: 403
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Czwartek, 15 Maj 2014 19:32
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej

Email Drukuj PDF
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Informacja o wyborze oferty (kanal ul. Krótkiej w CzB).PDF)Informacja o wyborze oferty (kanal ul. Krótkiej w CzB).PDF 692 Kb
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-04-15 09:26:23
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-04-15 11:36:10
Odsłon: 410
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Poniedziałek, 12 Maj 2014 09:47
 

Budowa ulicy Żeromskiego (III etap) wraz ze spinką ul. Torowej z ul. Żeromskiego oraz budowa ul. Szkolnej w Czarnej Białostockiej

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulic w Czarnej Białostockiej:

Część I: budowa ul. Żeromskiego (III etap) wraz ze spinką ul. Torowej z ul. Żeromskiego,

Część II: budowa ul. Szkolnej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Informacja o wyborze oferty (ulice w CzB).pdf)Informacja o wyborze oferty (ulice w CzB).pdf 632 Kb
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-04-09 18:44:16
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-04-09 21:31:31
Odsłon: 410
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Poniedziałek, 05 Maj 2014 11:50
 

Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VI

Email Drukuj PDF
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VI - Wykonanie tynków wewnętrznych i posadzek budynku oraz stropów i ścianek działowych GK poddasza wraz z dostawą, montażem grzejników i regulacją instalacji centralnego ogrzewania.
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-04-04 11:13:04
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-04-04 13:21:38
Odsłon: 391
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Czwartek, 24 Kwiecień 2014 10:52
 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Białostockiej

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Białostockiej obejmujące w szczególności:

1) budowa wiaty magazynowej;

2) budowa ogrodzenia;

3) zakup, montaż, wyposażenie i posadowienie kontenera socjalnego wraz z przyłączem elektrycznym, wodociągowym i sanitarnym oraz wewnętrzną instalacją elektryczną (oświetleniową i zasilającą), wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjną;

4) zakup i montaż kojców;

5) budowa infrastruktury drogowej wraz z niwelacją terenu i zielenią;

6) budowa zasilania i oświetlenia wraz z CCTV terenu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Informacja o wyborze oferty (PSZOK).pdf)Informacja o wyborze oferty (PSZOK).pdf 615 Kb
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-03-10 10:34:35
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-03-10 11:51:11
Odsłon: 480
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Piątek, 28 Marzec 2014 12:54
 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka – dokończenie robót przerwanych

Email Drukuj PDF
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu przerwanych robót budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Informacja o wyborze oferty (kanalizacja WR cd 2014).PDF)Informacja o wyborze oferty (kanalizacja WR cd 2014).PDF 777 Kb
Wytworzył: Agnieszka Tarkawian
Data informacji: 2014-02-13 14:13:07
Opublikował: Agnieszka Tarkawian
Data publikacji: 2014-02-13 15:27:05
Odsłon: 462
Dziennik zmian
Data ostatniej modyfikacji: Piątek, 28 Marzec 2014 10:49
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL